Operacja pn. ”Zakup i montaż urządzeń służących podniesieniu sprawności obsługi klienta, poprawie konkurencyjności i jakości dystrybucji ryb żywych” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD "Z Ikrą" poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, obiektu pełniącego funkcję socjalną oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.

Beneficjent:
Punkt Sprzedaży Ryb Hurt-Detal Export-Import Helena Lihs-Rakowska 99-235 Pęczniew ul. Wodna 4
Kolumny
Sed pede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium
suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.